Uniforme regels voor de Europese binnenvaart?


Binnenvaart is een per definitie internationale bedrijfstak. Het ontbreken van uniforme regelgeving vormt een belemmering voor het transport van goederen en staat derhalve een vrije uitoefening van het vervoer in de weg. Thans zijn diverse ontwikkelingen gaande waarbij, na de vroegere inspanningen in de richting van uniforme regels voor de Europese binnenvaart, opnieuw wordt gepleit voor een poging tot unificatie van het Europese binnenvaartrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.K. Hacksteiner

Verschijning: Mei 1999

Archiefcode: AA19990397

binnenvaart themanummer water unificatie

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Water