Verlies van de nationaliteit wegens wegvallen familierechtelijke betrekking

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Deze bijdrage legt de verbindingen bloot tussen afstammingsvraagstukken en het verkrijgen dan wel het verlies van nationaliteit wegens het wegvallen van de familierechtelijke band waarop de verwerving is gebaseerd. Duidelijk wordt dat de bloedband tussen ouders en kinderen van grote betekenis is voor de vraag of een persoon al dan niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Het gaat om de juridische band die door erkenning of vaststelling van het ouderschap ontstaat; de genetische band (DNA-waarheid) is in beginsel irrelevant. Deze juridische band kan na het daaraan gekoppelde verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit bijvoorbeeld door ontkenning wegvallen. René de Groot onderzoekt hoe art. 14 lid 4 RwNed in de praktijk wordt toegepast, hij toetst deze bepaling aan het internationale kader, geeft rechtsvergelijkende inzichten en eindigt met een voorstel hoe het Nederlandse nationaliteitsrecht zou moeten worden gewijzigd.