Brussels IIbis: tijd voor bepaalde wijzigingen

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De herziening van de voor het internationale familierecht belangrijke Brussel IIbis Verordening wordt door Thalia Kruger  ter hand genomen. Anders dan bij andere IPR-Verordeningen heeft de Europese Commissie geen allesomvattend evaluatierapport over de werking van de Brussel IIbis Verordening in opdracht gegeven. Aan de hand van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en van nationale gerechten in de lidstaten (voor zover toegankelijk) en de omvangrijke literatuur over de werking van de verschillende bepalingen wordt in deze bijdrage aangegeven hoe de nieuwe versie van de Brussel IIbis idealiter eruit zou moeten zien. De nieuwe Verordening zou zowel moeten ‘strekken’ als moeten ‘krimpen’, volgens de auteur. Met spanning wordt het Verordeningsvoorstel van de Europese Commissie verwacht.