Vrouwen en economische zelfstandigheid

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Voor de vrouw betekent echtscheiding vaak een aanzienlijke achteruitgang van haar koopkracht. Recenter onderzoek laat zien dat scheiden voor vrouwen én mannen een financiële achteruitgang betekent. De effecten voor de vrouw zijn echter veel negatiever dan voor de man. Omdat minderjarige kinderen na een scheiding doorgaans bij de moeder blijven wonen, delen zij mee in haar koopkrachtdaling. Armoede onder eenoudergezinnen komt relatief vaak voor, met name als het hoofd van het gezin een vrouw is. In 2012 leefde bijna een kwart van de alleenstaande moeders onder de armoedegrens.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): W. Portegijs

Archiefcode: UCERF2014069

armoedegrens economische zelfstandigheid eenoudergezinnen

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen