Het onterfde kind

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In deze bijdrage staat de vermogensrechtelijke positie van het minderjarige kind in het erfrecht centraal, en in het bijzonder de vermogensrechtelijke positie van het onterfde minderjarige kind. Minderjarige kinderen hebben in de regel geen vermogensrechtelijke aanspraken van belang. Een uitzondering op deze regel is een (eventuele) erfrechtelijke aanspraak van het kind. Als de aanspraak van het minderjarige kind een geldvordering is, hetgeen in de regel het geval is, dan blijkt dat de daadwerkelijke tegeldemaking van deze vordering om verschillende redenen problematisch is. Het minderjarige kind kan daardoor eindigen met een geldvordering met een lagere waarde of het kan zelfs eindigen zonder enige aanspraak. Er wordt eerst ingegaan op de verschillende soorten erfrechtelijke geldvorderingen die een minderjarig kind op grond van de wet kan hebben. Vervolgens wordt aangegeven welke factoren een bedreiging vormen voor de vermogensrechtelijke positie van het minderjarige kind, en in het bijzonder het onterfde minderjarige kind. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de rol van de notaris daarbij.