Internationale echtscheiding en partijautonomie

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop in het geldende Nederlandse Internationaal Privaatrecht de partijautonomie zich in een grensoverschrijdende echtscheiding manifesteert. Daarbij wordt uitgegaan van een echtscheidingsverzoek, met nevenvoorzieningen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, het huwelijksvermogensrecht en de alimentatie. Zowel de forumkeuze (voor de Nederlandse rechter) als de rechtskeuze komt bij ieder onderwerp aan de orde.