Verblijfsarrangementen na scheiding: een sociologische analyse

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Sociologen zijn sinds de enorme toename van het aantal (echt)scheidingen geïnteresseerd in de verblijfsarrangementen van kinderen na scheiding. Met verblijfsarrangementen wordt in deze bijdrage zowel de hoofdverblijfplaats van de kinderen (i.c. bij moeder, vader of beiden – het z.g. co-ouderschap) als de bezoekfrequentie van de uitwonende ouder bedoeld. De sociologische interesse gaat daarbij uit naar drie vragen: (1) Hoe vaak komen bepaalde verblijfsarrangementen voor na scheiding?; (2) Wat zijn de gevolgen van verschillende verblijfsarrangementen voor de betrokkenen?; en (3) Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming van verblijfsarrangementen?
In deze bijdrage wordt kort beschreven wat de antwoorden zijn op bovenstaande vragen op basis van de huidige kennis binnen de familiesociologie.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): A. Poortman

Archiefcode: UCERF2012055

co-ouderschap echtscheiding familiesociologie verblijfsarrangement

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht