Rechtsbijstand voor ouders in de jeugdbeschermings­procedure in het licht van EHRM-jurisprudentie

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Mensenrechten hebben invloed op het familierecht. Waar de staat ingrijpt in familierechtelijke verhoudingen, is voorzichtigheid geboden. Rechtsbeginselen als proportionaliteit en subsidiariteit spelen een belangrijke rol. Dat is ook het geval als de staat van plan is een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Juist wanneer het gezag van ouders tot grote vraagtekens leidt in het licht van de bescherming van minderjarigen, zijn niet alleen de rechten van kinderen, maar ook die van hun ouders van belang. De auteurs gaan in deze bijdrage in op de vraag welke rechten ouders hebben. Daarbij gaat het om het recht op rechtsbijstand van een advocaat in het licht van artikelen 6 en 8 EVRM. De bijdrage laat verder zien dat observatieonderzoek bij rechtszaken waardevolle informatie kan geven en het recht in de praktijk nader inkleurt. Hoe vaak zijn ouders eigenlijk vertegenwoordigd door een advocaat op de zitting? Wat doen advocaten op de zitting? Dat maakt direct duidelijk waarom we niet alleen aan kinderen, maar ook aan ouders moeten denken.
 

Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): K.E. Hepping, E.P. Schmidt

Archiefcode: UCERF2017045

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht