Trots op Nederland? Lees eerst het arrest Salah Sheekh!


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 11 januari 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA5147, nr. 1948/04, AB 2007, 76 m. nt. Vermeulen, JB 2007, 52 m. nt. Wenders, NJCM-bulletin 2007, p. 179 m. nt. Terlouw, JV 2007, 30 m. nt. Vermeulen, EHRC 2007, 36 m. nt. Woltjer (Salah Sheekh v Nederland)

In de uitvoerige noot wordt de uitspraak rondom Salah Sheekh besproken waarin Nederland door het EHRM wordt gekapitteld over hoe in Nederland asielzoekers behandeld worden. De belanghebbende wordt zelfs toegestaan om het nationale hoger beroep over te slaan. Nederland heeft de gevaren voor Salah Sheekh verkeerd ingeschat en daarmee schendt het het EHRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080053

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 11-01-2007 (ECLI:NL:XX:2007:BA5147) zaaknummer: 1948/04

35 EVRM Individualiseringsvereiste Onmenselijke behandeling toetsing ambtsberichten uitputting nationale rechtsmiddelen

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie