….. tot de dood erop volgt


In dit redactionele artikel wordt aandacht besteed aan de Commissie onderzoek medische praktijk inzake euthanasie (commissie Remmelink). Deze commissie doet onderzoek naar meer dan alleen de juridische kanten van levensbeëindiging op verzoek. De redacteuren benadrukken dat het destijds geldende art. 293 Sr (euthanasie is onder alle omstandigheden strafbaar) niet meer strookte.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Kaemingk, H. Wattendorff

Verschijning: juli 1990

Archiefcode: AA19900422

euthanasie juridische werkelijkheid levensverkorting ondragelijk lijden

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel