Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de mens


In deze kroniek wordt een, overigens niet-vollegig, overzicht gegeven van zaken die aan aanhangig zijn bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.A. Alkema

Verschijning: oktober 1998

Archiefcode: AA19980819

commissie hof rechtsmiddelen uitputting universele rechten

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel