Toegang tot eerstelijnsrechtspraak, een blik over de grenzen


De vraag of de rechter voldoende toegankelijk is voor alle groepen burgers krijgt veel aandacht in de politiek en ook de rechtbanken streven naar verbetering van de eerstelijnsrechtspraak op dit punt. In deze bijdrage verkennen wij de toegang tot de eerstelijnsrechtspraak in de ons omringende landen. Hoe verhoudt de toegang in Nederland zich tot de situatie in deze landen en wat kan daarvan worden geleerd?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Bauw, J. van Mourik

Verschijning: December 2019

Archiefcode: AA20191016

6 EVRM alternatieve geschiloplossing eerstelijnsrechtspraak toegang tot de rechter vrederechter

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Rode draad Toegang tot het recht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen