The European Parliament and EU democracy – a paradox


Amuse, in het Engels, waarin ingegaan wordt op hoe het Europese Parlement en haar werkzaamheden zich verhouden tot de democratie beginselen. Aan bod komen onder meer de democratische bevoegdheden van het EP en het wetgevingsproces binnen Europa.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.M. Curtin

Verschijning: November 2009

Archiefcode: AA20090708

co-decissieprocedure meebeslissen politiek wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Amuse