Terrorisme voorkomen in plaats van genezen via het straf(proces)recht?


Het straf(proces)recht wordt gezien als een belangrijk middel in de internationale strijd tegen terrorisme. In deze strijd lijkt het straf(proces)recht steeds te worden ingezet als een instrument om terrorisme te voorkomen. De recente jurisprudentie rondom teruggekeerde Syriëgangers lijkt dit alleen maar verder te bevestigen. In hoeverre past dit bij de klassieke uitgangspunten van het straf(proces)recht? En schieten we er eigenlijk wel wat mee op?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A.H. van der Woude

Verschijning: oktober 2015

Archiefcode: AA20150746

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Opinie Amuse