Straatsburg locuta, causa finita?

Over heropening van civiele procedures waarin het EHRM een schending van het EVRM heeft vastgesteld


Dit artikel gaat over de mogelijkheden die men heeft nadat het EHRM heeft vastgesteld dat er een schending van het EVRM heeft plaats gevonden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.D.H. Asser

Verschijning: juli 2004

Archiefcode: AA20040543

causa finita EVRM rechtsstaat

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer De rechtsstaat Nederland