Staatloosheid: onderbelicht, onzichtbaar, ontoelaatbaar…


Verspreid over de wereld leven (voor zover bekend) circa 12 miljoen staatlozen. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op een hele reeks rechten die anderen wel hebben, en ze staan bloot aan marginalisatie en misbruik, gedwongen migratie en mensenhandel. Laura van Waas schetst een beeld van de huidige situatie voor staatlozen en de aandacht die ervoor is bij onder andere de VN.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.E. van Waas

Verschijning: November 2012

Archiefcode: AA20120800

staatloosheid staatlozen

Internationaal Europees en buitenlands recht Recht der internationale organisatiesStaats- en bestuursrecht Mensenrechten

Opinie Amuse

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen