Retorica in de rechtszaal

Een gesprek met drie rechters over ethos, pathos en logos


De redactie van Ars Aequi gaat, naar aanleiding van het artikel van Breij en Van Krieken in dit nummer, in gesprek met drie rechters over retorica. Wat is het belang van retorica voor juristen? En welke rol spelen ethos, pathos en logos in de rechtszaal?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma

Verschijning: maart 2021

Archiefcode: AA20210321

advocaat ethos logos overtuigen pathos rechtspraak retorica

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Perspectief Tweeluik