Reflexwerking van vergunningen


In dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het verkregen zijn van een al dan niet geldige vergunning, de vraag naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het handelen van de vergunninghouder dat op grond van die vergunning plaatsvindt, beïnvloedt (zogenaamde reflexwerking van vergunningen).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.G. Huijgen

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970330

perspectief rechtsgelding handelen reflexwerking vergunning

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht