Rechtsvraag (280) Staatsrecht voor eerstejaars


Aan de hand van een staatsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld. De lezers van Ars Aequi die in het eerste jaar van hun rechtenstudie zitten worden opgeroepen hun antwoord in te sturen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. Warmelink

Verschijning: juni 1999

Archiefcode: AA19990494

algemene rekenkamer motie van wantrouwen onrechtmatige daad rechtsvraag staatsrecht

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag