Rechtsvraag (218) rechtspersonenrecht


Rechtsvraag op het gebied van het rechtspersonenrecht waarbij de vraag is hoe een president-commissaris in het gegeven geval dient te handelen bij betrokkenheid bij meerdere vennootschappen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Dorresteijn

Verschijning: Juli 1992

Archiefcode: AA19920435

directeur goedkeuringsrecht president-commissaris tegenstrijdig belang

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen