Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 9

Afdeling over de consequenties van arrest HvJ EG inzake Elgafaji


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20090009

25-05-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BI4791) zaaknummer: 200702174/2/V2

Onmenselijke behandeling toetsing

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1, sub bRichtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 15, sub c

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen