Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 28

8 EVRM en de relatie tussen grootouders en minderjarige kleinkinderen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20080028

29-08-2008 Rechtbank 's-Gravenhage zaaknummer: MR 2008/63

gezinshereniging gezinsleven verruimde

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.24Art. 3.6(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B2/10.2.1

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen