Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 28

artikel 8 EVRM weer van toepassing bij verzoek om ontheffing mvv vereiste


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20070028

09-11-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB8353) zaaknummer: 200702675/1

gezinsleven machtiging tot voorlopig verblijf

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.71, lid 4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art 16