Art 16

Toont alle 7 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 30

art. 3.71 lid 1 Vb niet in strijd met art. 16 Vw

Noot: W.L.M. Fleuren

04-03-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200300241/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 98

EEG-Turkije: zelfstandigen, standstill-bepalingen en mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 25

iedere verblijfsbeëindiging inmenging in gezinsleven?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 28

artikel 8 EVRM weer van toepassing bij verzoek om ontheffing mvv vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 52

Inburgeringsexamen in het buitenland via mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 24

mvv-vrijstelling schoolgaand kleinkind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 53

geen recht op rechtsbijstand bij gehoor mvv-aanvraag

Toont alle 7 resultaten