Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 95

associatie EEG-Turkije: formele rechtskracht, legale arbeid en fraude


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20040095

09-07-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AQ7033) zaaknummer: 200401284/1

arbeid in loondienst formele rechtskracht fraude rechtmatige arbeid

EU

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 7:3(Vw 1965) Vreemdelingenwet 1965 Art. 10 lid 2Besluit 1/80 associatieraad EEG-Turkije Art. 6