Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 22

Bakhtiyari: vreemdelingenbewaring en minderjarigen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20030022

29-10-2003 VN-Mensenrechtencomité zaaknummer: 1069/2002

bewaring gezinsleven rechten van het kind

Gezinshereniging

(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art 23, lid 1Art 24, lid 1Art. 17Art. 7Art. 9, lid 1Art. 9, lid 4