Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 39


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20020039

08-05-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AE2401) zaaknummer: 200102084/1

bewijslast gezinsleven inmenging legalisatie verificatie

Legalisatie

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:4(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen