Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 25


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20020025

08-11-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AF2858) zaaknummer: 200205323/1

feitelijke gezinsband gezinshereniging gezinsleven verruimde

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B2/8.5Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.24