Rechter of wetgever


Ewoud Hondius schrijft over een nieuwe trend: voor gewenste veranderingen in het recht wordt niet steeds een beroep op de wetgever gedaan. Sommige veranderingen kunnen via de rechter worden bewerkstelligd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: mei 2013

Archiefcode: AA20130371

informatieplicht waarschuwingsplicht wetgever-plaatsvervanger

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Column