Raadsman in strafzaken en heling en de criminele officier van justitie


Kort opiniërend artikel waarin mr. G. Spong hoe een advocaat zijn inziens dient te handelen ter verdediging van zijn cliënt en welke middelen de advocaat mag gebruiken om weerwoord te bieden aan het openbaar ministerie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Spong

Verschijning: november 1995

Archiefcode: AA19950857

advocaat legale middelen rechtshandhaving strafprocessuele middelen

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel