Publieke belangen in de zorg geborgd door toepassing van de mededingingsregels door de Nederlandse Mededingingsautoriteit?


In deze bijdrage staat de vraag centraal of de publieke belangen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voldoende geborgd zijn bij de toepassing van de mededingingsregels door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa worstelt zichtbaar met deze vraag, maar heeft daar tot nu toe nog geen adequaat antwoord op kunnen geven.