Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden


Wat heeft de moeder die een brood steelt om haar kind te voeden gemeen met de opticien die na
sluitingstijd een slechtziende aan een bril helpt? Wat verenigt de gewetensbezwaarde dienstweigeraar
met de arts die het leven van zijn ondraaglijk lijdende patint beindigt? Hoewel zij naar de
letter van de wet een strafbaar feit begaan, worden zij niet gestraft: zij waren door overmacht gedrongen.
In zijn proefschrift heeft Menno Dolman onderzocht hoe de strafuitsluitingsgrond overmacht
functioneert: welke plaats heeft zij in het stelsel van strafuitsluitingsgronden?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Dolman

Verschijning: Juni 2006

Archiefcode: AA20060444

overmacht strafuitsluiting

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage