Organisatie en financiering van de coöperatie (Digitaal boek)


Sinds het ontstaan van de eerste coöperaties, in het midden van de negentiende eeuw, is niet het alleen het werkterrein van coöperaties veranderd – coöperaties hebben allerlei functies naar zich toe getrokken en bewegen zich op tal terreinen, ook buiten de agrarische sector – maar ook hun omvang. De laatste decennia zijn veel coöperaties, vooral door concentratie, uitgegroeid tot grote ondernemingen.
Het onderhavige cahier Organisatie en financiering van de coöperatie beoogt studenten en praktijkjuristen een beter inzicht te geven omtrent de coöperatie als rechtsvorm. Hiertoe wordt aan de hand van de wettelijke definitie en de wettelijke regeling de rechtsvorm coöperatie behandeld. Tevens worden de verschillende organen besproken, waarbij met name aandacht wordt besteed aan hun samenstelling, taken en bevoegdheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de financiering van coöperaties, waarbij auteur naast de traditionele vormen van financiering ook andere ‘nieuwe’ financieringsvormen bespreekt.
Daarbij wordt, met name bij de behandeling van de mogelijkheden met betrekking tot bestuursstructuur en financiering, aandacht besteed aan de vraag welke ruimte de huidige wettelijke regeling biedt voor grote coöperatieve concerns.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): M.E. Engelaar

1e druk 2000

Verschijningsdatum: 29-08-2000

ISBN: 9789069163925

Pagina's: 88

coöperatie

Burgerlijk recht Ondernemingsrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.