Orde en tucht, tucht in orde?


In dit artikel wordt een verband gelegd tussen het algemene tuchtrecht, dat verschillende onderscheiden groep in de samenleving kent, en het kerkelijk tuchtrecht. Er wordt een uitleg gegeven over wat tuchtrecht is, doel van het tuchtrecht em procesrecht binnen het tuchtrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H. Santing-Wubs

Verschijning: Juli 2003

Archiefcode: AA20030552

inspanningsverplichting kerk tuchtrecht

Bijzonder nummer Recht & Religie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen