NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften


Hoge Raad 22 juni 2012, nr. 11/01017, ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (Knooble BV/Staat)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.B. Schutgens

Verschijning: oktober 2013

Archiefcode: AA20130762

Hoge Raad 22-06-2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW0393) zaaknummer: 11/01017

Bekendmakingswet ECLI:NL:HR:2012:BW0393 Knooble NEN-normen verwezen NEN-normen

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie