Modernisering van het effectenverkeer? Voorstel tot een beperkte verplichte dematerialisatie van effecten


Wanneer je bij het plaatselijk kantoor van een willekeurige bank vraagt om een paar aandelen Shell, KPN of Philips, word je waarschijnlijk meewarig aangekeken. De tijd dat dergelijke aandelen in fysieke vorm werden verhandeld ligt ver achter ons. Tegenwoordig vindt de handel vrijwel geheel plaats langs girale weg. Het fysieke aandeel is echter (nog) niet verdwenen. Een groot aantal giraal verhandelde aandelen wordt nog steeds in onderliggende (toonder-)stukken vertegenwoordigd. Aan het uitgeven en bewaren van deze stukken zijn kosten en veiligheidsrisico’s verbonden. Ter modernisering wordt gezocht naar oplossingen om het aantal stukken te verminderen, ofwel te dematerialiseren. In dit artikel behandelt Govert Naber de vraag of de Minister met het Wijzigingsvoorstel voldoende tegemoetkomt aan de eisen die gesteld kunnen worden aan een modern systeem van giraal effectenverkeer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.V. Naber

Verschijning: mei 2010

Archiefcode: AA20100307

dematerialisatie giraal effectenverkeer toonderstukken wijzigingsvoorstel Wge

Overig Ars Aequi-prijswinnaarVerdieping Studentartikel