Maatschappelijke juridisering


Het rapport van de Commissie Van Kemenade werd geconcludeerd dat: het bestuur in ons land te veel door gedetailleerde regels wordt beheerst, er te veel beroepsmogelijkheden bij de rechter zijn en dat de rechter te vaak op de stoel van de rechter gaat zitten. Naar aanleiding daarvan wil auteur proberen de sociaal-culturele dimensies van de juridisering te belichten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Zijderveld

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AA19990634

Commissie Van Kemenade juridisering maatschappij

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Verdiepend artikel