Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1

Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: november 2016

Archiefcode: AA20160874

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10-08-2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2195) zaaknummer: 201502506/1/A1

2.1 Wabo Besluit omgevingsrecht Bor bouwrecht erfafscheiding omgevingsvergunningplicht schutting tuinmeubilair

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie