Laagdrempelige civiele rechtspraak


Advocaat-generaal Ruth de Bock schrijft in 2020 iedere maand een column voor Ars Aequi. In deze eerste legt ze uit dat procederen echt geen hordeloop hoeft te zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Bock

Verschijning: januari 2020

Archiefcode: AA20200048

civiele procedures Experimentenwet laagdrempelige rechtspraak spreekuurrechter

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Column