Kiezen of delen: moet de opkomstplicht weer worden ingevoerd?


Redactioneel artikel over de in Nederland niet-bestaande opkomstplicht bij verkiezingen. De redactieleden analyseren de argumenten die in 1966 werden gebruikt voor afschaffing van de opkomstplicht en constateren dat een aantal, met name de praktische argumenten, thans niet meer opgaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Bootsman, R.Th. Mirck

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AA19900364

actief kiesrecht democratie eigen verantwoordelijkheid opkomstplicht staatsbelang

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel