Kiesstelsels en coalitievorming


De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september jongstleden lieten – zoals gebruikelijk – een verbrokkeld politiek landschap zien. Een verbrokkeld politiek landschap, gecombineerd met de noodzaak van het genereren van meerderheidssteun, brengt als vanzelf het sluiten van coalities met zich. Coalitievorming kan een frustrerend proces zijn. Gevoed door deze frustraties steken ideeën om de Nederlandse parlementaire democratie anders vorm te geven om de zoveel tijd de kop op. In deze bijdrage bespreken Michou Camps en Wytze van der Woude de alternatieven.