Katern 91: Rechtseconomie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

Verschijning: juni 2004

Archiefcode: AAK20045033

afschrikking effecten informatie pakkans letselschade letselschadeclaims rechtswetenschap wetenschappelijkheid rechtswetenschap

Metajuridica Rechtseconomie