Katern 90: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: Maart 2004

Archiefcode: AAK20044956

bona fides Civium causa clausula rebus sic stantibus codificatie iustum pretium leer laesio enormis overmacht remissio mercedis Romeins recht

Metajuridica Rechtsgeschiedenis