Katern 88: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M. Kloosterman

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AAK20034781

duurzame gemeenschappelijke huishouding medehuurder nieuw huurrecht voortzetting huurovereenkomst

Burgerlijk recht Huurrecht