Katern 78: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis

Verschijning: maart 2001

Archiefcode: AAK20014042

1624-BW bedrijfsruimte bedrijfsruimte eigen gebruik Huurwet vereenzelvigingsconstructie

Burgerlijk recht Huurrecht