Katern 64: Economisch recht en intellectuele eigendom


Codificatie en harmonisatie van het recht inzake intellectuele eigendom; schadevergoeding/winstafdracht; reprorecht; herkomstverwarring; associatiegevaar; ompakken van geneesmiddelen; uitputtingsregel; voorlopige voorzieningen uit kort geding provisional measures?;