Katern 60: Consumentenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: September 1996

Archiefcode: AAK19962852

algemene voorwaarden Frans consumentenrecht geschillencommissie kredietverlening productaansprakelijkheid spoorstaking tabaksreclame

Burgerlijk recht Consumentenrecht