Katern 57: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

Verschijning: december 1995

Archiefcode: AAK19952692

1624-BW bedrijfsruimte bedrijfsruimte toepassingsbereik

Burgerlijk recht Huurrecht