Katern 51: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

Verschijning: juni 1994

Archiefcode: AAK19942393

bedrijfsruimte gemengde overeenkomsten huurprijs woonruimte

Burgerlijk recht Huurrecht