Katern 35: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.J. Arkenbout

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AAK19901498

auteursrecht bio-technologie fotoauteursrecht octrooi- en kwekersrecht Winkelsluitingswet

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht